Οι επιπτώσεις στις  αξίες των ακινήτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία