Αύξηση 70,4% της αξίας εξαγωγών τον Αύγουστο 2022!