Συμπεράσματα 17ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου Σαμοθράκης