Μνημόνιο συνεργασίας ΣΕΒΕ- Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας