Τo Πανεπιστήμιο Κύπρου καταδικάζει το περιστατικό ομοφοβίας στο TEΠΑΚ