Προσαρμογή της λειτουργίας της 87ης ΔΕΘ στα νέα δεδομένα