Θανάσης Γλαβίνας: «Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με ρεαλισμό και όχι με αλαζονεία και δικαιολογίες»