Πολυδιάστατο είναι το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 87ης ΔΕΘ