«Χριστουγέννων Έλευσις» με χορωδιακές μελωδίες στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης