Αξιοποίηση ακίνητου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετατροπή σε ξενοδοχείο τύπου μπουτίκ