Σε ανοδική πορεία o Τουρισμός στη Θεσσαλονίκη αλλά με τον «αυτόματο πιλότο»