Νέα θερμική έξαρση πλήττει ήδη την Ελλάδα όπου αναμένεται και μια τρίτη θερμή περίοδος