ΦΣΘ-Αύξηση επισκεπτών στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Μουσείο