Ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί στη κεντρική οδό Αγγελάκη της Θεσσαλονίκης