Βραδινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μανόλη Ανδρόνικου