4 άτομα συνελήφθησαν σε επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης