Εργασίες στη κεντρική οδό Τσιμισκή της Θεσσαλονίκης