Υπογράφτηκε η σύμβαση για το σταθμό φόρτισης του ΟΑΣΘ