20.000 φορτοεκφορτώσεις γίνονται καθημερινά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης