Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη της Τούμπας