Ανακοίνωση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σχετικά με την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 για την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη