Τους υδρατμούς εκπέμπει ένας βραχώδης εξωπλανήτης ή το αστέρι του;