Επίτιμος Διδάκτορας του TEΦΑΑ του ΑΠΘ αναγορεύτηκε ο Νίκος Γκάλης