Τον Ιούνιο του 2024 ξεκινά η λειτουργία του νέου φορέα για το βιβλίο