Πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ για το ιστορικό κτιριακό απόθεμα στη Μακεδονία-Θράκη