Η 20ή Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα γίνει στις 16-24 Μαΐου 2024