Το πρώτο κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Αγροδιατροφή θα δημιουργηθεί από την ΑΖΚ ΑΕ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης