70 επιχειρήσεις γαλλόφωνων χωρών από όλο το κόσμο στη Θεσσαλονίκη για Β2Β συναντήσεις στις 4/10/23