Το νεαρό λιοντάρι, η σοφία της ύαινας κι η ταπεινότητα