Η ιστορία του καρχαρία και τα συναισθηματικά εμπόδια