Το φράγμα των €50 δις «έσπασαν» για πρώτη φορά οι ελληνικές εξαγωγές