Για πρώτη φορά στα 45 δις ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές