Τo Aristotle Medical Forum (AMF)  και το 2ο Παγκόσμιο  Πανομογενειακό  Ιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη