Τρισάγιο στη μνήμη των εννέα πεσόντων στρατιωτών κατά τη τουρκική εισβολή