Διαδραστικές εφαρμογές του ΑΠΘ στην Beyond 2022

Και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης Καινοτόμες τεχνολογίες, εργαλεία και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος που δημιουργήθηκαν στα εργαστήρια συνιστούν μερικά από τα εκθέματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης...