Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτέλεσε έναν από τους κεντρικούς άξονες της 20ής ΔΕΒΘ