Επιστολή συμπαράστασης στο Σ.Ε.Η.

Επιστολή συμπαράστασης στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών  από το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος  18:01:11,02/26/2021 Eπιστολή συμπαράστασης προς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) και τον πρόεδρό του, Σπύρο Μπιμπίλα απέστειλε ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Β.Ε) ...