Συνολικά 92 ανήλικοι και 15 ενήλικοι ελέγχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Χαριλάου -Αναλήψεως