Μια Γέφυρα Αλλιώτικη από τις Άλλες… και ο Δράκος του Νερού