Για παράνομη παραμονή στη χώρα συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης