Στο Τεχνικό Πρόγραμμα Μελετών μπορεί να ενταχθεί η επέκταση της αυλής των 12ου  Λυκείου- 2ου Γυμνασίου Μαλακοπής Θεσσαλονίκης!