Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων στην Κοπεγχάγη παρουσιάζεται η ανάπλαση της ΔΕΘ