Τιμώμενη Χώρα η Βουλγαρία στην 87η ΔΕΘ 9-17 Σεπτεμβρίου 2023