Εγκαινιάστηκε η 1η Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας «Forward Green»