Συμφωνητικό Συνεργασίας OMMΘ και Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ