Δυναμική επιστροφή των «Detrop» και «Oenos» στις 18-20 Φεβρουαρίου 2023