Συγκρατημένη αισιοδοξία στους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης