Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και άλλο μερίδιο στο τουρισμό