Προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα στις εκθέσεις «Agrotica» και «Agrilevante»  by EIMA