55.413 επισκέπτες στη 12η Zootechnia στη Θεσσαλονίκη